JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ NA MIĘDZYNARODOWE WYMIANY UCZNIÓW ORAZ KADRY


Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół wszystkich typów i poziomów oraz organizatorów zajęć pozalekcyjnych


Kraków
5 lutego 2018 r.


Europrofes Group Sp. z o.o. Al. Krasińskiego 10/4,

Warszawa
6 lutego 2018 r.


Szkoły Policealne Cosinus ul. Łucka 13

Poznań
8 lutego 2018 r.

Szczegóły wkrótce


Zachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.