Jak pozyskać dotację z Programu Erasmus+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli oraz NGO


Poznań
27 października 2017 r.


Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Ewarysta Estkowskiego 6

Warszawa
7 listopada 2017 r.


Szkoły Policealne Cosinus ul. Łucka 13

Kraków
20 listopada 2017 r.


Europrofes Group Sp. z o.o. Al. Krasińskiego 10/4,


Zachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.