JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ na krajowe spotkania uczniów z zagraniczną młodzieżą lub zagraniczne szkolenia dla kadry Z SEKTORA MŁODZIEŻ w programie ERASMUS+


Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół wszystkich typów i poziomów oraz organizatorów zajęć pozalekcyjnych


Warszawa
28 sierpnia 2018 r.

Szkoły Policealne Cosinus
ul. Łucka 13


Zachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.