JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ
na krajowe spotkania uczniów z zagraniczną młodzieżą
lub zagraniczne szkolenia dla kadry

Z SEKTORA MŁODZIEŻ w programie ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół wszystkich typów i poziomów oraz organizatorów zajęć pozalekcyjnych

Jeszcze jeden termin naboru w tym roku
– do 4 października 2018 r. można składać wnioski.

Unia finansuje 100% kosztów projektu!
Placówka nie dokłada żadnych środków własnych.JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ
na krajowe spotkania uczniów z zagraniczną młodzieżą
lub zagraniczne szkolenia dla kadry

Z SEKTORA MŁODZIEŻ w programie ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół każdego typu oraz NGO,
a nawet nieformalnych grup młodzieży

W ramach działań w zakresie „Mobilności młodzieży” można pozyskać granty unijne, które w 100% sfinansują wydatki na:

  • Zielone i białe szkoły, wycieczki szkolne oraz obozy lub inne formy spotkań młodzieży na terenie Polski (poza miejscem zamieszkania młodzieży lub we własnej miejscowości)
  • przy udziale uczniów zaproszonych z zagranicy (finansowanie pobytu zarówno własnych uczniów jak i gości)
  • w celu wspólnego spędzenia czasu, uczenia się nawzajem od siebie, rozwijania pasji i dzielenia doświadczeniami z wykorzystaniem komunikacji w języku obcym

W ramach działań w zakresie „Mobilności osób pracujących z młodzieżą” można pozyskać granty unijne, które w 100% sfinansują wydatki na:

  • Zagraniczne wyjazdy dla kadry
  • obejmujące szkolenia, wizyty studyjne, seminaria, spotkania oraz staże dla kadry trwające od 2 dni do 2 miesięcy

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich dyrektorów i pracowników ww. placówek zainteresowanych poszerzeniem oferty edukacyjnej dla uczniów oraz poprawą atrakcyjności placówki szkolnej, jak i podnoszeniem kompetencji nauczycieli poprzez wykorzystanie środków unijnych.

WIĘCEJ

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu samodzielnie przećwiczyć wypełnianie unijnych wniosków oraz formułowanie projektu edukacyjnego.

WIĘCEJ

Prelegenci

dr Małgorzata Kasperczakowa jest doświadczonym praktykiem i doradcą w zakresie finansowania placówek oświatowych.

WIĘCEJ