JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ
na krajowe spotkania uczniów z zagraniczną młodzieżą
lub zagraniczne szkolenia dla kadry

Z SEKTORA MŁODZIEŻ w programie ERASMUS+

>

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół wszystkich typów i poziomów oraz organizatorów zajęć pozalekcyjnych

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

  • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem kreatora wniosków ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
  • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji 1 w sektorze Młodzież na działania „Mobilność młodzieży” oraz „Mobilność osób pracujących z młodzieżą”,
  • w jaki sposób pozyskać partnera projektu,
  • jak skonstruować budżet, aby pokrył 100% kosztów,
  • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie: 04.10.2018 r.