Kiedy możesz złożyć wniosek?

Akcja

1

Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej
KA120-SCH – najbliższy termin naboru:
1 października 2024 r.

Dlaczego warto mieć akredytację w programie Erasmus+?

Akredytacja Erasmusa jest swoistym „biletu wstępu” do Programu Erasmus+. Umożliwia odejście od corocznych konkursów wniosków. O Akredytację Erasmusa mogą ubiegać się zarówno nowi beneficjenci Programu (doświadczenie w realizacji projektów w Programie Erasmus+ nie jest wymagane), jak i organizacje, które pozyskały środki na realizację projektów. Konieczna jest działalność danej placówki w obszarze „Edukacji szkolnej” przez minimum 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

We wniosku KA120 nie wnioskuje się o konkretny budżet. Po uzyskaniu Akredytacji instytucje ją posiadające mogą składać uproszczony wniosek o budżet - KA121-SCH, w którym określają rodzaje i liczbę planowanych działań na najbliższe 15 miesięcy.

We wniosku o Akredytację Erasmusa KA120 nie trzeba deklarować organizacji przyjmujących.

Czas trwania projektu

Akredytacja Erasmusa przyznawana jest do końca 2027 r. Plan Erasmusa przedłożony w ramach wniosku o akredytację obejmuje okres od 2 do 5 lat i może być okresowo aktualizowany. Wnioski o budżet obejmują okres do 15 miesięcy.

Liczba wniosków

W jednej rundzie selekcyjnej organizacja może ubiegać się tylko o jeden projekt z zakresu edukacji szkolnej.

Podczas warsztatów

dowiesz się:

Modułowy kurs warsztatowy, czyli

zjadamy słonia po kawałku

Dopasowana formuła

Dopasowaliśmy formułę warsztatów do potrzeb uczestników w taki sposób, żebyście mogli przyswajać wskazówki od naszego eksperta „po kawałku” mając czas na przygotowanie/przepracowanie poszczególnych fragmentów wniosku oraz sformułowanie pytań zwrotnych do prowadzącego.

1
2 sesje ONLINE

Warsztaty odbywają się w 2 sesjach ONLINE, trwających po 2,5-3,5 godziny, podczas których ekspert opracowuje z Wami poszczególne części wniosku.

2
Organizacja

Między sesjami macie czas na omówienie danej części w placówce i jej opracowanie oraz przygotowanie pytań do zadania przed kolejną sesją warsztatową. Pytania należy przesłać przed kolejnym modułem. Na początku kolejnego spotkania odbędzie się sesja odpowiedzi na zadane pytania.

3
Dostęp do nagrań i materiałów

Otrzymacie także dostęp do nagrania wszystkich sesji z kursu, z którym możecie pracować podczas pisania własnego wniosku. Możecie wielokrotnie odtwarzać poszczególne fragmenty i na bieżąco wspierać się podpowiedziami prelegenta podczas wypełniania swojego formularza.

4

Plan

Kursu warsztatowego

Ważne informacje

dotyczące szkolenia

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich dyrektorów i pracowników placówek edukacyjnych, pracowników władz publicznych, organów koordynacyjnych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną, zainteresowanych podnoszeniem kompetencji własnych, poszerzeniem oferty edukacyjnej dla uczniów oraz poprawą atrakcyjności placówki szkolnej poprzez wykorzystanie środków unijnych.

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie online w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu samodzielnie przećwiczyć wypełnianie unijnych wniosków oraz formułowanie projektu edukacyjnego.

Prelegent

Dr Małgorzata Kasperczakowa
Doświadczony praktyk w realizacji i raportowaniu projektów w programach Erasmus+ oraz POWER. Jej raporty wielokrotnie otrzymywały nagrody za wyróżnianie się, a zrealizowane projekty były poddawane walidacji podczas wizyt monitorujących, uzyskując każdorazowo najwyższe oceny.

Opis programu

Szkolenia Erasmus+

Moduł 1

O projekcie Erasmus
Temat modułu:Co musimy wiedzieć o nowym Programie Erasmus+? Czym charakteryzują się projekty w Erasmusie+?
 • Projekt KA1 i KA2 w sektorze „Edukacja szkolna”: najważniejsze założenia, czyli co, kiedy i dla kogo (uprawnione działania, uprawnione koszty, uprawnione organizacje, uprawnieni uczestnicy oraz kluczowe terminy)

 • Obsługa narzędzi niezbędnych do złożenia wniosku w Programie Erasmus+: System EU_Login, Rejestr Organizacji, School Education Gateway, Platforma eTwinning i inne

 • Procedura pozyskania numeru OID dla organizacji

 • Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku dla różnych typów placówek w sektorze Edukacja szkolna

 • Aspekty horyzontalne w Erasmusie+

 • Przepis na sukces

 • Sesja bieżących pytań i odpowiedzi dotyczących modułu 1.

Zadania do wykonania po module 1:

Pozyskanie EU_Login, wyrobienie OID dla organizacji, opracowanie dokumentacji, zebranie informacji na platformie School Education Gateway, rejestracja na Portalu eTwinning; opracowanie harmonogramu prac nad tworzeniem projektu i pisaniem wniosku.

Moduł 2

Pisanie wniosków
Sesja odpowiedzi eksperta na przygotowane pytania /PREMIUM/

Pytania dotyczące zadań po module I

Temat modułu: Praktyczne warsztaty z tworzenia projektu oraz pisania wniosku o Akredytację Erasmusa (120-SCH) oraz wniosku o budżet (121-SCH) – przygotowanie do złożenia
 • Charakterystyka mobilności i pozostałych działań w projekcie KA1

 • Wniosek KA120-SCH i KA121-SCH krok po kroku

 • Kluczowe elementy projektu – diagnoza potrzeb, wyznaczenie celów zgodnych z priorytetami Programu Erasmus+

 • Praktyczne metody znajdowania organizacji przyjmujących

 • Zarządzanie projektem. Zespół zarządzający, Zespół ewaluacyjny, Komisja rekrutacyjna

 • Uczestnicy projektu – rekrutacja, charakterystyka uczestników w projektach KA1

 • Przygotowanie, monitorowanie i wsparcie uczestników

 • Zakładane efekty uczenia się, czyli opis kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy). Wskaźniki sukcesu

 • Rezultaty. Wdrażanie i upowszechnianie (metody i skala)

 • Zasady opracowania budżetu

 • Dokumentacja niezbędna do poprawnego złożenia wniosku

 • Częste błędy i zapomniane informacje

 • Sesja bieżących pytań i odpowiedzi dotyczących modułu 2.

Ekspert prowadzący

szkolenie

Małgorzata Kasperczakowa
dr n. hum. Małgorzata Kasperczakowa

dr n. hum. Małgorzata Kasperczakowa – entuzjastka Programu Erasmus+, pragmalingwistka, nauczyciel j. polskiego, oligofrenopedagog. Autorka, współautorka bądź konsultantka ponad 300 projektów i wniosków do sektorów: Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych oraz Młodzież w Programie Erasmus+, koordynator zespołów zarządzających w kilkudziesięciu projektach i autorka raportów śródprojektowych lub końcowych w tychże przedsięwzięciach. Z pasją i zaangażowaniem dzieli się umiejętnościami zdobytymi w trakcie swojej przygody z tworzeniem projektów mobilnościowych i pisaniem wniosków, rozpoczętej jeszcze za czasów Comeniusa.

Opcje uczestnictwa w szkoleniu

Erasmus+

STANDARD

 • Uczestnictwo w 2 głównych modułach kursu warsztatowego

 • Materiały pdf do pobrania

 • Możliwość zadawania pytań podczas trwania modułów warsztatowych

 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku

 • Dostęp do nagrania wszystkich modułów kursu na 14 dni

 • Nieograniczona liczba biletów

zapisz się

Cena: 799 zł

PREMIUM

 • Uczestnictwo w 2 głównych modułach kursu warsztatowego

 • Materiały pdf do pobrania

 • Możliwość zadawania pytań podczas trwania modułów warsztatowych

 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku

 • Dostęp do nagrania wszystkich modułów kursu na 365 dni

 • Możliwość przygotowania pytań w formie pisemnej i przesłania po zakończonym I module warsztatów

 • Udział w sesji poświęconej odpowiedziom na indywidualnie zadane pytania.

 • Limitowana liczba biletów: 30 miejsc

zapisz się

Cena: 1099 zł